5ට වැඩ ඇරිලා 4ට ගෙදර ගිය කාලේ අදින් ඉවරයි

July 3, 2017 | 11:33 am    0   256

5ට වැඩ ඇරිලා 4ට ගෙදර ගිය කාලේ අදින් ඉවරයි

සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයන්ගේ සේවයට පැමිණීම සහ පිටවීම සනාථ කිරීමට හැකිවන පරිදි ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතය ජූලි 01 වැනි දින සිට අනිවාර්ය කර ඇත. ඒ අනුව අද (03) සිට එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. 

මේ පිළිබඳව සඳහන් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතාගේ අත්සනින් යුතු චක්‍රලේඛ අංක 03/2017 හා 2017.04.19 දිනැති ලිපිය මගින් සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට රාජ්‍ය හා සංස්ථා ව්‍යවාස්ථාපිත මණ්ඩලවල ප්‍රධානීන්ට දැනුම්දී ඇත.

මෙරට පෞද්ගලික ආයතන සියල්ලගේම පාහේ වසර කිහිපයක සිටම මෙම ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර මගින් සේවකයින්ගේ පැමිණීම සහ පිටවීම සටහන් කිරීම සිදුකරනු ලබයි. එනමුත් රාජ්‍ය ආයතන ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමුකර තිබුනේ අඩුවෙනි.

බොහෝ රාජ්‍ය සේවකයින් ප්‍රමාද වී සේවයට පැමිණෙන බවත් වේලාසනින් පිටවීයන බවටත් වූ චෝදනාව එල්ල වන්නේ දශක කිහිපයක සිටය. අද සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙම නව ක්‍රමය එම ගැටලුවට සාර්ථකම විසදුමක් වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: